Bordtaler

Bordtale til 4.s.e. påske

 

Kære menighed

Nadveren viser ikke bare indad og opad. Det gør den også, for her sidder vi med vores liv, med hele vores viden om det liv vi har levet, så godt vi kan fortælle os det ærligt, og her sidder vi med bønnen til Gud om at forlade os vor skyld. Men vi sidder også ved siden af hinanden. Og så sker der noget.

Det der sker, er følgende:

I nadveren er Kristus iblandt os som den, der tjener. Det hørte vi om skærtorsdag aften. Efter nadveren i kirken går vi ud i dagligdagen. Her kan vi møde den nødlidende næste og i ham eller hende møder Kristus os som den, vi, der kommer fra alterbordet, nu må tjene til gengæld, for at alt må blive fælles i kærlighed.

Alterbordet rækker op i evigheden, men rækker bestemt også ud i morgendagen, hvor vi møder vores næste. Her skal vi være til stede med alt i os, der er forbundet med tro håb og kærlighed.

Lad os alle bede

Bordtale til 2. påskedag

 

endnu en dag

i himlen på jorden

Det er slutningen på et digt af Birthe Arnbak, som er vidunderlig og god. Den kan være den bedste opskrift på, hvad det vil sige at være et kristent menneske. Det er at leve sådan, at vi altid er åbne for at møde himlen her på jorden, at det er fremtidens muligheder, der er åbne og ikke fortidens forsømmelser. Det er, at vi altid vil have så meget tro på livet, at vi tør tro, det er i Guds hænder. At himmel og jord rækker ind i hinanden altid.

På samme vis som vi nu går til bords omkring et himmelsk måltid, hvor Gud sidder for bordenden. I skærtorsdags aftens måltid af vin og brød kommer himlen os ganske nær, så vi kan røre ved den. I påsken blev Jesus til vin og brød i vores liv. Han bragte himlen ned på jorden ved at vise os Guds kærlighed og vilje. En kærlighed som ikke gik på kompromis med det onde og derfor måtte lide, men derigennem også brød ondskabens kredsløb og sejrede og åbnede himlen og fremtiden.

Lad os alle bede:

Bordtale til Påskedag

 

Min bordtale til i dag har jeg hentet hos biskop Kyril af Jerusalem, der levede midt i det fjerde århundrede. Han skriver:

”Lad os frimodigt få del i Kristi legeme og blod. Thi legemet gives dig i brødets skikkelse, og blodet gives dig i vinens skikkelse, sådan at du, når du bliver delagtig i Kristi legeme og blod, bliver ét legeme og blod med ham. Således bliver vi kristusbærere, fordi hans legeme og blod overgives til vore lemmer. Således bliver vi ifølge den salige Peter “delagtige i guddommelig natur”.

Kære menighed

Det er bare så stort at få lov til at gå til alters påskedag. På den måde er vi også med til at give krop til Kristi kirke. Ja vi bliver selv kirke. Og dermed støtter vi en lang kamp for, at livet har uendelig værdi. Livet er altid livet værd.

Den Himmel, som Kristus lever i, er hos os og vi giver ham liv, når vi for alvor tror, at Himlen er det bedste udtryk for håb.

I al ydmyghed, bare med det mindste håb og lidt bøn, samt lidt brød og vin kan vi nu alle blive Kristusbærere.

Lad os alle bede

Bordtale til Skærtorsdag

 

Kære menighed

Jeg vil citere Erik A. Nielsen igen: “Indfrielsen sker ved, at ens eksistens og livsførelse står til rådighed for den forvandling og frugtbargørelse, ordet opfordrer til og forsøger at vække.”

Ved indstiftelse af nadveren gav Jesus os den allerstørste gave, som vi glædes over søndag efter søndag. Og hver eneste søndag forsøger vi at stille vor eksistens og livsførelse til rådighed for den forvandling og frugtbargørelse, som nadveren antænder i os. Tænk hvor er det dog en utrolig handling, at vi her med mund og øjne og ører modtager et håndfast og velsmagende bevis på, at Gud vil være et med os. Som brødet og vinen forenes med vores krop, sådan forenes vi med Gud. Han godtager os. Han elsker os.

Forvandlingen består i, at vi får nyt mod. At vi kan begynde på en frisk. Gud elsker dig, siger nadveren. Vi svarer ved at gå ud i livet med en ny glæde. Vi svarer ved at føle os hjemme i livet, selvom vi måske lige har været bange for, hvad der ville ske med vores liv.

Styrkede går vi her fra om lidt. Går videre mod det liv, der er evigt. Det er altså store ord, det her. Vi må have store ører for at høre dem. Og fra nu af må vi handle storslået.

Lad os alle bede

Bordtale til Palmesøndag

 

Kære menighed

Ordet forkyndes ikke kun gennem ordet på prædikestolen. Nu forkyndes ordet gennem et måltid. Det er godt nok ikke noget stort måltid. Ikke sådan set med øjet. En lille oblat som er noget tør i det. Og en lille slurk god portvin. Det er ikke stort at se på.

Men det er et privilegium at være med til, for det er et kærlighedsmåltid. Her sidder treenigheden selv for bordenden og vi knæler ned så godt vi kan med vores gamle knæ eller viser en indre ydmyghed og siger tak fordi vi blev budt med.

Her siger Gud til os at vi er hans. Og vi forstår at kærligheden ikke er retfærdig, men et privilegium. Kærligheden fra Gud er en gave.

Nu vil vi siden gå herfra og dele gavmildt ud af samme kærlighed og ikke tænke om det er retfærdigt eller ej, men bare give andre det privilegium at vi er gavmilde mod dem.

Lad os alle bede

Bordtale til midfaste i Mellerup

 

Kære menighed

Kristus i verden betyder at livets mening og hensigt hele tiden er at blive til i modtagelse og videregivelse. Kristus i verden betyder Kristus i os. Nu er vi Kristi legeme i verden. Det er os der skriver det næste testamente. Nu har vi hørt, hvordan Guds magt i verden er at modtage og at videregive. Og her ved nadverbordet får vi ovenikøbet at vide, at Jesu giver sit liv til verden og beder for sine bødler.

Derfor er fejringen af nadveren så vigtig. Den virkeliggør hans liv i os og vores liv i ham. Når vi går ud og deler med hinanden. Og tilgiver hinanden.

Da Luther engang blev spurgt, hvordan man kunne vide, om man var gået værdigt til alters, skulle han have svaret, at det kunne man vide deraf, om man, når man havde været til alters, glad og gerne tilgav sin næste. Og så tilføjede han; og det er det springende punkt i hans svar: Hvis ikke du kan tilgive din næste glad og gerne, så skynd dig til alters, indtil du får det lært. Det svar gør det tydeligt, at det at modtage nadveren er at være i en proces, som nadveren er med til at holde i gang.

Processen at leve livet evigt i et spejl af Kristus.

Lad os alle bede

Bordtale til 2.s. i fasten

 

Iben Thranholm skrev også i det jeg citerede fra i prædikenen:

- Vi behøver ikke at vente med at komme til Gud, indtil vi har en fast tro. Vi behøver kun at sige til Gud, at vi gerne vil tro. Så sker der noget. Det er viljen, der er afgørende. Ikke følelserne. Gud belønner vores beslutning om at lukke ham ind i vores liv med at give os troen. Det er et samarbejde.

Det, synes jeg, er værd at efterprøve.

Og det er det, vi gør lige nu. Og gør søndag efter søndag. Som tillidsfulde børn går vi til alters, fordi vi gerne vil modtage det daglige brød af Gud selv, og dermed også det brød, der varer til evigt liv.

Med vores deltagelse i nadveren siger vi, at vi gerne vil tro på Gud. Så sker der noget. Fordi vi gør vores indsats, får vi Gud med i vores liv. Det er jo ganske enkelt. Her ligger vi på knæ eller står op og modtager livet af Gud. Her bliver vi restaureret. Vi får en ny mulighed for at komme i et frugtbart samarbejde med Gud.

Lad os alle bede

Bordtale til Fastelavns søndag

 

Kære menighed

”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.”

Måske må vi på baggrund af Paulus’ fine formulering indse, at selverkendelse ikke er at finde sin egen sandhed, men at indse sit væsens livslange gådefuldhed. Efter mange års stirren ind i spejlet, synes jeg ikke jeg har nærmet mig sandheden om mig selv ret meget. Men gådefuldheden har jeg nærmet mig uden at komme nærmere et sandt billede af mig selv.

Et sted i mit liv har jeg dog fået hjælp. Og det er her ved nadverbordet. For her kan jeg granske mit selv i Kristi gådefulde spejl. Her stirrer jeg ikke på mig selv, men på så meget mere end mig selv. Og her indser jeg, at jeg er som den blinde tigger ved Jerikos port. Jeg har brug for alt, hvis jeg endelig skal finde mig selv.

Her ved bordet ser vi ind i påskens største under der binder skærtorsdag og påskedag sammen. Kærligheden overvinder døden og oprejser livet i Kristus, som vi nu lever af som dagligt brød og vin på denne jord.

Lad os alle bede

Bordtale til Septuagesima søndag

 

Kære menighed

”At leve i troen på Kristus handler om at blive til et åndeligt legeme, hvad der forudsætter, at Kristus selv bor i mennesket, og at Guds Ånd selv er til stede mellem mennesker som den guddommelige kraft, der forbinder mennesker med hinanden.

Grundtanken er her den, at det jordiske og det himmelske, det materielle og det åndelige, ikke er to adskilte verdener, men hører sammen. Vi kan kun leve og overleve, fordi Guds livgivende ånd strømmer gennem os. Gud er den, i hvem vi lever, røres og er”.

Det er noget jeg delvis har hentet i en ny samtidsteologi som kom sidste år skrevet af en professor Niels Henrik Gregersen i København. Jeg læser det lige igen, for det er koncentreret:

”At leve i troen på Kristus handler om at blive til et åndeligt legeme, hvad der forudsætter, at Kristus selv bor i mennesket, og at Guds Ånd selv er til stede mellem mennesker som den guddommelige kraft, der forbinder mennesker med hinanden.

Grundtanken er her den, at det jordiske og det himmelske, det materielle og det åndelige, ikke er to adskilte verdener, men hører sammen. Vi kan kun leve og overleve, fordi Guds livgivende ånd strømmer gennem os. Gud er den, i hvem vi lever, røres og er”.

Det er det, der sker nu, hvor vi hører ordene: Dette er mit legeme. Dette er mit blod. Vi spiser ordet og ordet er nu i os, så vi kan gå ud og satse på livet på Guds ord.

I Jesu navn går vi til bords.

Lad os alle bede

Bordtale til

4.s.e. Helligtrekonger

 

Kære menighed

Det er den håndsrækning Peter får af Jesus, der transformerer angsten til håb og undergangen til blot at være en overgang.

Det er på en måde højdepunktet i dagens evangelium. Og det bliver allermest tydeligt nu, hvor vi for alvor skal samles ved en transformatorstation. Det er det alterbordet er, for her forvandles vores mådelige og jordbundne liv til noget, der er forbundet med evigheden. Her kommer vi dagligdags mennesker til at sidde til bords med Gud og alle hans engle.

Her får vi en håndsrækning fra det høje, en hjælp til at ændre struktur i vort liv, og en tro på, at livet ikke skal leves i frygt og angst, men i glæde og kærlighed. Vi skal vove det hele. Aldrig nøjes med skuffelsen og tvivlen.

Her får vi en håndsrækning fra Gud selv. Han kommer til os mærkbart i brød og vin. Og nu skal vi lade os smitte af den håndsrækning og selv blive en håndsrækning i andre menneskers liv.

 Lad os alle bede

Bordtale til 2.s.e.helligtrekonger

 

Kære menighed

Nu kan vi gentage det hele fra prædikenens husholdningsteori til et dybere lag, nu ikke vandets, men brødets og vinens betydning.

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat et brød og sagde: Dette er mit legeme.

Lige så også brødet og sagde: Drik alle heraf. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod som udgydes for jer til syndernes forladelse.

Her har vi igen den daglige husholdnings brød og glædens vin som nu i indstiftelsesordene gennemstråles af Guds skaberord: Dette er mit legeme. Dette er mit blod.

Der springer en fuldkommen livsforvandling ud af besøget her ved bordet, hvor vi her især får lov til at mærke, at det er sådan livets Gud, vil det med os. Være i fællesskab med os, give os lov til at leve med frimodighed og i tilgivelsens fred.

Lad os alle bede