Priser

Vask og pibning af pibekraver

- samt vask af poignetter

Jette Lyngby Erbs

Send kraver m.m. til Jette Lyngby Erbs,

Nørgårdsvej 38, Værum. 8940 Randers SV

Telefon 26801355 - træffes efter kl. 16.00! j.erbs@mail.dk

Pris pr. krave kr. 500,00 + porto

Pris for vask og strygning af et sæt poignetter

kr. 45,00 + porto

Send kraven/poignetterne fra posthus som brev eller pakke, husk venligst en seddel med returadresse.

Oplys om regning skal sendes til kirkens kasserer, så må dennes e-mail adresse/el. postadresse oplyses.

Jeg sender de rene kraver tilbage i løbet af 2 til 4 uger. Hvis det haster meget, kan det efter aftale gøres hurtigere.


I.flg. cirkulære fra maj 2011 er det menighedsrådet der skal betale for vedligehold af præstens  arbejdstøj.

Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster. (Uddrag) 3. Tjenestedragtens vedligeholdelse m.v. Tjenestedragter, der er stillet til rådighed efter aftalens bestemmelser, tilhører folkekirken. Tjenestedragter, der tilhører folkekirken, er omfattet af folkekirkens  selvforsik-ringsordning inden for brugsterminen, jf. aftalens § 3, stk. 2. Det påhviler præsten at vedligeholde tjenestedragten i god og sømmelig stand. Inden for brugsterminen, jf. aftalens § 3, stk. 2, afholder kirkekassen udgiften til vedligeholdelse af tjenestedragter tilhørende folkekirken, herunder til rens, vask og pibning, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 i lov om folkekirkens økonomi. Tvivl eller uenighed mellem præst og menighedsråd om nødvendigheden af og behovet for tjenestedragtens vedligeholdelse m.v. afgøres af provsten.

Kirkeministeriet, den 6. maj 2011